Tuesday, May 5, 2009

mutiara hati

Rasulullah s.a.w. bersabda maksudnya:

"Ada lima perkara yang wajib dipenuhi oleh seorang muslim terhadap

saudaranya iaitu menjawab salam, mendoakan orang yang bersin,

memenuhi undangan, menjenguk orang sakit dan menghantar jenazah"

(Riwayat Khamsah)

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...