Thursday, May 14, 2009

GURU PEMBINA NEGARA BANGSA

Rasional pemilihan tema tersebut ialah:

Guru sebagai pendidik terbukti telah memainkan peranan utama dalam memperjuang dan mengekalkan kemerdekaan serta kedaulatan negara melalui sistem pendidikan dan seterusnya membangunkan negara sehingga dikagumi oleh dunia luar.

Guru menjadi harapan bagi memastikan pembentukan jati diri murid yang kukuh, berdaya saing, berkeyakinan tinggi dan berpegang teguh kepada agama dan nilai sejagat seterusnya menjadi warganegara glokal yang mampu bersaing dengan kepesatan dunia luar.

Kecekapan dan keberkesanan guru menerusi sIstem pendidikan membina negara bangsa yang berjaya.

Peranan guru dalam mewujudkan pembangunan dan modal insan.

Sumber Laman Web Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pelajaran Malaysia.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...