Thursday, October 7, 2010

PADERI DAN PEMUDA MUSLIM

Ada seorang pemuda Arab yang baru saja menyelesaikan bangku kuliahnya di Amerika. pemuda ini adalah salah seorang yang diberi nikmat oleh Allah berupa pendidikan agama Islam bahkan dia mampu mendalaminya. Selain belajar, dia juga seorang jurudakwah Islam. Ketika berada di amerika, dia berken alan dengan salah seorang Nasrani.Hubungan mereka semakin akrab, dengan harapan semoga Allah s.w.t. memberinya hidayah
masuk Islam.

Pada suatu hari mereka berdua berjalan -jalan di sebuah perkampungan di Amerika dan melintas dekat sebuah gereja yang terdapat di kampung tersebut. Temannya itu meminta agar dia turut masuk ke dalam gereja. Mula mula dia keberatan, namun kerana desakan akhirnya pemuda itu pun memenuhi permintaannya lalu ikut masuk ke dalam gereja dan duduk di salah satu bangku dengan hening, sebagaimana kebiasaan mereka. Ketika paderi masuk, mereka serentak berdiri untuk memberikan penghormatan lantas kembali duduk. Di saat itu, si paderi agak terbeliak ketika melihat kepada para hadirin dan berkata, "Di tengah kita
ada seorang Muslim. Aku harap dia keluar dari sini."

Pemuda Arab itu tidak bergerak dari tempatnya. pAderi tersebut mengucapkan perkataan itu berkali-kali, namun dia tetap tidak bergerak dari tempatnya. Hingga akhirnya paderi itu berkata, "Aku minta dia keluar dari sini dan aku menjamin keselamatannya." Barulah pemuda ini beranjak keluar. Di ambang pintu, pemuda bertanya kepada sang paderi, "Bagaimana anda tahu bahawa saya seorang Muslim?" Paderi itu menjawab, "Dari tanda yang terdapat di wajahmu."Kemudian dia beranjak hendak keluar. Namun, paderi ingin memanfaatkan kehadiran pemuda ini dengan mengajukan beberapa pertanyaan, tujuannya untuk memalukan pemuda tersebut dan sekaligus mengukuhkan agamanya.

Pemuda Muslim itupun menerima tentangan debat tersebut. Paderi berkata, "Aku akan mengajukan kepada anda 22 pertanyaan dan anda harus menjawabnya dengan tepat. " Si pemuda tersenyum dan berkata, "Silakan!" Sang paderi pun mulai bertanya, "Sebutkan satu yang tiada duanya, dua yang tiada tiganya, tiga yang tiada empatnya, empat yang tiada limanya, lima yang tiada enamnya, enam yang tiada tujuhnya, tujuh yang tiada delapannya, delapan yang tiada sembilannya, sembilan yang tiada sepuluhnya, sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh, sebelas yang tiada dua belasnya, dua belas yang tiada tiga belasnya, tiga belas yang tiada empat belasnya." "Sebutkan sesuatu yang dapat bernafas namun tidak mempunyai ruh! Apa yang dimaksud dengan kuburan berj alan membawa isinya? Siapakah yang berdusta namun masuk ke dalam surga? Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah namun Dia tidak menyukainya? Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dengan tanpa ayah dan ibu!" "Siapakah yang tercipta dari api, siapakah yang diazab dengan api dan siapakah yang terpelihara dari api? Siapakah yang tercipta dari batu, siapakah yang diazab dengan batu dan siapakah yang terpelihara dari batu?"

"Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap besar! Pohon apakah yang mempunyai 12 ranting, setiap ranting mempunyai 30 daun, setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah naungan dan dua dibawah sinaran matahari?"Mendengarpertany
aan tersebut, pemuda itu tersenyum dengan keyakinan kepada Allah.
Setelah membaca "Bismillah..." dia berkata,

-Satu yang tiada duanya ialah Allah s.w.t..

-Dua yang tiada tiganya ialah Malam dan Siang. Allah s.w.t. berfirman,"Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda (kebesaran kami)."(Al-Isra': 12).

-Tiga yang tiada empatnya adalah kesilapan yang dilakukan Nabi Musa ketika Khidir menenggelamkan sampan, membunuh seorang anak kecil dan ketika
menegakkan kembali dinding yang hampir roboh.

-Empat yang tiada limanya adalah Taurat, Injil, Zabur dan al-Qur'an.

- Lima yang tiada enamnya ialah Solat lima waktu.

-Enam yang tiada tujuhnya ialah jumlah Hari ketika Allah s.w.t. menciptakan makhluk.

-Tujuh yang tiada delapannya ialah Langit yang tujuh lapis. Allah s.w.t. berfirman, "Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu
sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Rabb Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang." (Al-Mulk: 3).


-Delapan yang tiada sembilannya ialah Malaikat pemikul Arsy ar-Rahman. Allah s.w.t. berfirman, "Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru
langit. Dan pada hari itu delapan orang malaikat
menjunjung 'Arsy Rabbmu di atas (kepala) mereka." (Al-Haqah: 17).

-Sembilan yang tiada sepuluhnya adalah mu'jizat yang diberikan kepada Nabi Musa yaitu: tongkat, tangan yang bercahaya, angin topan, musim paceklik,katak, darah, kutu dan belalang.*
-Sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh ialah Kebaikan. Allah s.w.t berfirman, "Barang siapa yang berbuat kebaikan maka untuknya sepuluh kali
lipat." (Al-An'am: 160).

-Sebelas yang tiada dua belasnya ialah jumlah Saudara-Saudara Nabi
Yusuf .

-Dua belas yang tiada tiga belasnya ialah Mu'jizat Nabi Musa yang terdapat dalam firman Allah, "Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untukkaumnya,
lalu Kami berfirman, "Pukullah batu itu dengan
tongkatmu." Lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air."(Al-Baqarah:60).

-Tiga belas yang tiada empat belasnya ialah jumlah Saudara Nabi Yusuf
ditambah dengan ayah dan ibunya.

-Adapun sesuatu yang bernafas namun tidak mempunyai ruh adalah waktu Subuh.
Allah s.w.t. berfirman, "Dan waktu subuh apabila fajarnya mulai menyingsing." (At-Takwir :1 )

-Kuburan yang membawa isinya adalah Ikan yang menelan Nabi Yunus AS. -Mereka yang berdusta namun masuk ke dalam surga adalah saudara-saudara Nabi Yusuf, yakni ketika mereka berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah kami,sesungguhnya kami pergi berlumba-lumba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan
serigala."Setelah kedustaan terungkap, Yusuf berkata kepada mereka, "Tak ada cercaan
terhadap kamu semua." Dan ayah mereka Ya'qub berkata, "Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Yusuf:9)

-Sesuatu yang diciptakan Allah namun tidak Dia sukai adalah suara Keldai.Allah s.w.t. berfirman, "Sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suara
keldai." (Luqman: 19).

-Makhluk yang diciptakan Allah tanpa bapa dan ibu adalah Nabi Adam,Malaikat, Unta Nabi Shalih dan Kambing Nabi Ibrahim.

-Makhluk yang diciptakan dari api adalah Iblis, yang diazab dengan api ialah Abu Jahal dan yang terpelihara dari api adalah Nabi Ibrahim. Allah s.w.t. berfirman, "Wahai api dinginlah danselamatkan Ibrahim."(Al-Anbiya':69).

-Makhluk yang terbuat dari batu adalah Unta Nabi Shalih, yang diazab dengan batu adalah tentara bergajah dan yang terpelihara dari batu adalah Ashabul Kahfi (penghuni gua).

-Sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap perkara besar adalah Tipu Daya Wanita, sebagaimana firman Allah s.w.t. "Sesungguhnya tipu daya kaum wanita itu sangatlah besar." (Yusuf: 2i)

-Adapun pohon yang memiliki 12 ranting setiap ranting mempunyai 30 daun,setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah teduhan dan dua di bawah sinaran matahari maknanya: Pohon adalah Tahun, Ranting adalah Bulan, Daun adalah Hari dan Buahnya adalah Solat yang lima waktu, Tiga dikerjakan di malam hari dan Dua di siang hari.

Paderi dan para hadirin merasa takjub mendengar jawapan pemuda Muslim tersebut. Kemudian dia pun mula hendak pergi. Namun dia mengurungkan niatnya dan meminta kepada paderi agar menjawab satu pertanyaan saja. Permintaan ini disetujui oleh paderi.Pemuda ini berkata, "Apakah kunci surga itu?"

Mendengar pertanyaan itu lidah paderi menjadi kelu, hatinya diselimuti keraguan dan rupa wajahnya pun berubah. Dia berusaha menyembunyikan kekuatirannya, namun tidak berhasil. Orang-orang yang hadir di gereja itu terus mendesaknya agar menjawab pertanyaan tersebut, namun dia cuba mengelak.Mereka berkata, "Anda telah melontarkan 22 pertanyaan kepadanya dan semuanya dia jawab, sementara dia hanya memberi cuma satu pertanyaan namun anda tidak mampu menjawabnya!"

Paderi tersebut berkata, "Sesungguh aku tahu jawapannya, namun aku takutkalian marah."
Mereka menjawab, "Kami akan jamin keselamatan anda."Paderi pun berkata, "Jawapannya ialah: Asyhadu An La Ilaha Illallah, WaAsyhadu Anna Muhammadar Rasulullah. "Lantas paderi dan orang-orang yang hadir di gereja itu terus memeluk agama Islam.Sungguh Allah telah menganugerahkan kebaikan dan menjaga mereka dengan Islam melalui tangan seorang pemuda Muslimyang bertakwa .**

NOTA:

Ini adalah artikel sulung dari qasha dan merupakan sebuah artikel yang cukup bagus. Ia dapat menyedarkan kita agar membaca dan memahami isi kandungan Al-Quran bagi membolehkan kita menangkistohmahan dan menjawab pertanyaan orang-orang kafir.Saya pernah membaca dari satu buku bahawa sebenarnya paderi Kristian tahu bahawa Kunci Syurga itu adalah Dua Kalimah Syahadah. Kerana itu(kononnya)apabila nazak seorang Kristian, maka paderi akan datang membisikkan kalimah itu ke telinganya dengan harapan dia akan mati dalam Islam.

Saya tidak pasti sama ada dakwaan ini(membisikkan ke telinga orang nazak)benar atau tidak. Namun saya pasti ahli kitab Kristian tahu bahawa Kunci Syurga adalah Dua Kalimah Syahadah. Cuma, mereka tidak mahu mengaku (kebenaran Islam) kerana bimbang akan kehilangan pangkat dan kedudukan duniawi.

PENAWAR KEPENATAN BAGI WANITA

Bagi mengatasi kepenatan melaksanakan tugas-tugas seharian sama ada di
rumah mahupun di tempat kerja, bolehlah jadikan petua yang diajar
oleh Rasulullah s.a.w. kepada puteri kesayangannya Saidatina Fatimah
sebagai penawarnya.

Suatu hari Saidatina Fatimah mengadu kepada suaminya Saidina Ali bin
Abu Talib tentang kesakitan pada tangannya kerana keletihan menggiling
gandum untuk membuat roti. Saidina Ali berkata :

"Bapa kamu telah datang membawa balik tawanan perang. Berjumpalah dia
dan mintalah seorang khadam untuk membantu mu."

Saidatina Fatimah pergi bertemu bapanya dan menyatakan hasrat untuk
mendapatkan seorang khadam bagi membantu tugas hariannya di rumah.
Bagaimanapun Rasulullah s.a.w. tidak mampu memenuhi permintaan anak
kesayangannya itu. Lalu Baginda s.a.w. pergi menemui puterinya serta
menantu itu. Baginda s.a.w. berkata:

"Apa kamu berdua mahu aku ajarkan perkara yang lebih baik daripada apa
yang kamu minta daripadaku? Apabila kamu berdua berbaring untuk tidur,
bertasbihlah (Subhanallah) 33 kali, bertahmid (Alhamdulillah) 33 kali
dan bertakbir (Allahuakbar) 33 kali. Ia adalah lebih baik untuk kamu
berdua daripada seorang khadam."

Inilah penawar ringkas yang Nabi s.a.w. ajarkan kepada anak dan
menantunya bagi meringankan keletihan dan kesusahan hidup mereka berdua.

Saidina Ali terus mengulang-ulang kalimah-kalimah Rasulullah.s. a.w.
ini.

Katanya "Demi Allah aku tidak pernah meninggalkannya semenjak ia
diajarkan kepadaku."

Sayugia dicadangkan kepada ibu-ibu, suami-suami atau sesiapa sahaja
yang merasai kepenatan setelah melakukan tugas-tugas harian supaya
mengamalkan membaca 'Subhanallah' (33 kali), 'Alhamdulillah' (33 kali)
dan 'Allahuakbar' (33 kali) pada setiap malam isitu sebelum melelapkan
mata.

Lakukanlah dengan penuh ikhlas dan istiqamah (berterusan) , Insya-
Allah petunjuk Nabawi ini mampu menyelesaikan bebanan-bebanan hidup seharian
kita. Akan terserlah ceria di wajah pada keesokan hari dengan
senyuman.

(Sabda Rasulullah SAW)

"Nescaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu
dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka
sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.

KAWAL PENGAMBILAN MINUMAN 3 IN 1

Penggunaan produk minuman '3-in-1' yang kini menjadi pilihan kebanyakan masyarakat perlu dikawal pengambilannya kerana
ia boleh memudaratkan kesihatan jika diambil secara berlebihan.

Pensyarah Jabatan Pemakanan dan Dietetik Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Dr Roslee Rajikan berkata pengguna perlu bijak membuat pilihan dengan melihat label nutrien atau zat makanan pada produk berkenaan.

"Jika ambil produk ini sekali sekala tanpa berlebihan saya rasa tidak timbul masalah. Tetapi jika sehari lima hingga enam kali, mungkin boleh timbul masalah," katanya semasa ditemubual Zulkifli Bujang dalam program Kerusi Panas di Radio 24.

Dr Roslee berkata pengguna tidak boleh mengawal pengambilan gula dengan pengambilan minuman 3-in-1, berbanding jika menyediakan sendiri minuman.

Menurut kajian Persatuan Pengguna Pulau Pinang (CAP), rakyat negara ini mengambil secara purata 26 sudu teh gula setiap hari, iaitu tiga kali ganda lebih tinggi daripada saranan Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO).

Dr Roslee berkata untuk mendidik masyarakat mengurangkan pengambilan gula bukan satu perkara mudah meskipun pelbagai kempen diadakan untuk menyedarkan masyarakat.

"Tetapi ramai juga orang yang telah mempunyai kesedaran telah beralih kepada corak pengambilan yang lebih baik. Dulu tidak pernah dengar teh tarik kurang manis dan teh O kurang manis. Tetapi sekarang sudah jadi perkara biasa," katanya.

Dr Roslee berkata meskipun kerajaan menambah bekalan gula sebanyak 15 peratus daripada biasa sebagai persediaan menyambut perayaan, orang ramai perlu bijak mengawal penggunaannya.

Beliau juga menasihatkan individu yang mempunyai ibu bapa atau keluarga yang menghidap diabetis supaya mengawal pengambilan gula dan mengamalkan pemakanan sihat bagi mengurangkan risiko menghidap penyakit yang sama.

"Memang ada sedikit pengaruh genetik kepada perkembangan penyakit ini. Tetapi kita tidak boleh menyalahkan ibu bapa (yang menghidap diabetis) sedangkan kita mempunyai keupayaan untuk mengubah cara hidup terutama pengambilan makanan yang sihat serta bersenam," katanya.

- Bernama

Kawan-kawan,

Apa lah yang x merbahaya tuk dimakan/minum la ni agaknya ...........

Beberapa hari lepas saya dikunjungi oleh seorang pelajar lelaki

tahun akhir.

Sudah beberapa bulan pelajar ini tidak bertemu dengan saya.

Pelajar ini mengemukakan beberapa masalah kumpulannya untuk

diselesaikan oleh saya sebagai seorang penasihat akademiknya.

Alhamdulillah masalah dapat diselesaikan.

Selepas hajat terlaksana, pelajar ini yang saya namakan sebagai

Ahmad menukar topik kepada topik kesihatan dirinya. Beliau
mengadukan

masalah dirinya. Beliau dapat merasakan kemerosotan tahap kesihatan

dirinya.

Berikut adalah antara tanda-tanda yang dapat dikenalpasati:

Kerap berdebar tidak menentu masa. Kadang-kadang waktu membaca

tiba-tiba jantung / dada berdebar dengan laju.

1. Bila jantung berdebar ini berlaku, ia akan diikuti dengan

dahi berpeluh

2. Beliau juga kerap merasakan kesakitan pada dadanya.

3. Sering mencungap dan kadang-kadang kala sewaktu sembahyang

pun mencungap.

4. Semakin tidak tahan atau alah dengan panas terik matahari dan

jikalau kena panas, badannya akan banyak berpeluh dan tidak selesa.

5. Jikalau tahun lepas, kekerapan simptom-simptom di atas agak

jarang namun kebelakangan ini, kekerapan kejadian semakin kerap
sehingga

satu kali serangan dalam setiap 2/3 hari.

6. Tapak tangannya.semakin basah.

Berdasarkan simptom yang saya perolehi saya terus menyoal tabiat

permakanannya. Selepas mendapat data yang dikehendaki saya pun

memberikan penjelasan 'Ahmad, engkau ni walau pun usia masih muda,

jantung engkau sudah bermasalah. Punca masalah engkau ini adalah
kerana

engkau kerap meminum Nescafe 3 in one. Nescafe adalah tidak baik dan

merosak buah pinggang manakala krimer yang terdapat di dalam
campuran

ini sangat merosak jantung.

Krimer ini bukan diperbuat dari susu tetapi adalah dibuat dari

kelapa sawit (non dairy creamer)'

Selanjutnya saya menasihati Ahmad untuk melakukan perkara

berikut untuk merawat jantungnya:

1. Elakkan dari meminum Nescafe yang merosak buah pinggang dan

elakkan sama sekali apa jua jenis krimer yang dibuat dari selain
susu

(non dairy creamer)

2. Elakkan dari mengambil coffee mate kerana ia adalah non dairy

creamer

3. Elakkan makan ais krim kerana mengandungi krimmer yang tinggi

4. Elakkan susu pekat manis yang mengandungi krimer dari selain

susu.

5. Elakkan memakan sebarang makanan yang mengandungi margarine

6.

Elakkan memakan burger, naget, kentang goreng, potato chip dan

segala yang sewaktu dengannya

7. Elakkan mandi selepas makan

8. Amalkan amalan: Ambil segenggam kacang hijau, rendam dalam

air kira-kira 10 minit,selepas itu rebus asal masak dan bukan rebus

sehingga pecah tanpa membubuh garam. Selepas itu buang air rebusan
dan

makanlah kacang hijau ini dan amalkan amalan ini setiap hari.

9. Boleh beli jintan hitam dan makan setiap hari atau pun

belilah yang sudah siap diproses atas nama habbatussauda

10. Amalkan makan sayuran pahit seperti kailan, peria, pegaga,

daun ubi, pucuk betik, ulam-ulam dsbnya.

11. Kurangkan makan nasi lemak terutama sekali nasi lemak di

kedai kerana mereka mencampurkan minyak masak kepada nasi lemak agar

nasi lemak ini kelihatan cantik berderai dan tidak melekat.

Kepada yang mulai menghadapi masalah dengan jantungnya atau yang

sudah lama bermasalah jantung, bolehlah mengamalkan amalan di atas.

Friday, October 1, 2010

BUAH YG MEMBANTU MENGURANGKAN KOLESTROL

TAHUKAH anda bahawa jambu batu merupakan buah yang paling berkhasiat bagi membekalkan vitamin dan mineral kepada tubuh manusia?
Buah tersebut juga efektif menurunkan paras kolesterol dalam darah manusia dan amat bagus sekiranya dimakan setiap hari.
Jambu batu tergolong dalam kumpulan makanan berfungsi yang banyak mendatangkan manfaat kepada kesihatan manusia.

Bagaimanapun, pengambilan buah jambu batu perlu dibuat dalam jumlah yang mencukupi bagi memastikan khasiatnya berupaya memberi tindak balas kepada tubuh secara berkesan.
Ketua Unit Sains Pemakanan, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia (UPM), Dr. Rokiah Yusof berkata, orang ramai dinasihatkan supaya mengambil jambu batu sebanyak 400 gram sehari iaitu sebiji setengah selama empat minggu.
Beliau berkata demikian pada sidang akhbar Simposium Makanan Berfungsi Asia Pasifik di Kuala Lumpur, baru-baru ini.

Menurut beliau, buah itu perlu dimakan bersama kulit-kulitnya sekali kerana ia mengandungi khasiat yang tinggi.
Selain dimakan begitu sahaja buah jambu batu juga boleh dibuat jus tetapi cara penyediaannya perlu asli iaitu tidak ada gula di dalamnya.
Dr. Rokiah memberitahu, jambu batu sesuai diambil untuk amalan diet seimbang terutama bagi mereka yang mengalami masalah berat badan.

Beliau menasihatkan supaya buah jambu batu dijadikan sebagai amalan tetap dalam gaya pemakanan.
Katanya, bagi mereka yang menghadapi masalah paras kolesterol tinggi dalam darah, jambu batu boleh mengurangkan kolesterol iaitu 18.8 peratus dalam masa seminggu.
“Tetapi pesakit mestilah mengambil buah jambu batu setiap hari bagi memastikan keberkesanannya,” ujar beliau.
Selain jambu batu, buah betik juga boleh menurunkan paras kolesterol sebanyak 19.2 peratus sekiranya diambil secara rutin dalam jangka waktu empat minggu.

Buah betik yang sudah dibuang biji dan kulitnya perlu diambil sebanyak 400 gram sehari.
Nanas turut tergolong dalam kumpulan buah yang mengandungi vitamin yang tinggi dan ia boleh diambil dalam jumlah yang sama iaitu 400 gram.
Dr. Rokiah menjelaskan, asid yang ada dalam nanas membantu tubuh dan ia tidak memudaratkan mereka yang mengambilnya.
“Dalam nanas ada tambahan vitamin C dan nanas turut berfungsi sebagai antioksida.
“Malah nanas juga berupaya menurunkan paras kolesterol sebanyak 8.38 peratus dalam masa tiga minggu sahaja,” katanya lagi.

Bagi penggemar pisang emas pula mungkin ini merupakan perkhabaran gembira untuk anda kerana buah tersebut juga berfungsi mengurangkan paras kolesterol dalam darah.
Pisang emas boleh diambil sebanyak empat hingga lima biji sehari dalam tempoh empat minggu.
Bagaimanapun, pisang emas masih tidak dapat menandingi jambu batu yang disifatkan sebagai buah yang paling bagus diikuti dengan nanas, tembikai, belimbing dan betik.

Orang ramai dinasihatkan supaya mengambil lima jenis hidangan buah-buahan sehari kerana ia membekalkan vitamin, mineral dan serat kepada tubuh.
Dalam pada itu, Dr. Rokiah juga menolak dakwaan segelintir masyarakat yang menyifatkan sesetengah buah seperti nanas dan betik sebagai “tajam serta mendatangkan angin dalam tubuh.”
Menurut beliau, tidak terdapat bukti saintifik yang menunjukkan buah-buahan berkenaan memudaratkan kesihatan manusia.
“Ini hanya kepercayaan masyarakat. Tidak ada bukti saintifik yang membuktikan kenyataan mereka itu benar,” terangnya.
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM telah menjalankan kajian terhadap khasiat buah-buahan tempatan sejak tiga tahun lalu.
“Kami memilih buah kerana semua orang suka makan buah. Ia berbeza dengan sayur-sayuran kerana tidak semua orang gemarkan sayur,” jelas beliau.

Satu kajian UPM ke atas penduduk luar bandar pada tahun lalu menunjukkan buah-buahan tempatan seperti jambu batu, nanas dan betik berupaya membantu mengurangkan paras kolesterol dalam darah.
Dr. Rokiah berkata, walaupun orang kampung tidak terdedah kepada makanan ringan tetapi menerusi pemeriksaan kesihatan yang dilakukan, para penyelidik mendapati paras kolesterol dalam darah mereka tinggi.

UPM telah melakukan kaji selidik dengan memberi pesakit terbabit buah-buahan tempatan iaitu jambu batu, nanas, betik, tembikai dan belimbing mengikut sukatan yang ditetapkan.
Selepas tempoh tertentu, paras kolesterol dalam darah pesakit-pesakit terbabit diuji dan didapati telah berkurangan berbanding sebelumnya.
Dr. Rokiah kesal kerana orang ramai masih tidak mengambil buah-buahan dalam jumlah yang mencukupi.
“Masyarakat sekarang lebih gemar mengambil makanan tambahan dalam bentuk pil sedangkan ada segelintir daripada produk berkenaan diragui keberkesanannya,” katanya.Sumber Dari : Utusan Online

Minuman yg dpt mengurangkan kolestrol
Lobak merah (1 biji jika kecil, 1/2 jika besar);
Epal Hijau (1/2 biji);
Peria Katak (1 biji);
Timun Susu (1/2 biji: Timun Hijau atau apa-apa timun pun boleh);
Daun Saderi (2 pelepah/ranting. Maaf, saya tidak pasti penjodoh bilangan sebenar. Tak mungkin 2 helai daun saderi);
Madu Lebah (1 sudu).

Kisar (blend) kesemuanya bersama 3/4 gelas air (gunakan mug). Sila tapis terlebih dahulu sebelum diminum.

Amalkan 2 atau 3 hari, kemudian berhenti sehari sebelum disambung semula. Ertinya, jangan diamalkan selama 4 hari berturut-turut.

PETUA MEMBANYAKKAN SUSU IBU


1) Makanan yang diambil perlulah seimbang dan cukup untuk anda sebagai ibu yang menyusukan anak. Ada pantang larang???  That is the old wives tale. Yang penting kita perlu makanan yang cukup cuma bersederhana dan jangan berlebih-lebihan. Ada ummi yang takut untuk makan sebarangan.Selagi ia halal, berkhasiat..anda makanlah! Jika anda terlalu takut dan terlalu banyak pantang larang dikhuatiri akan mengganggu penghasilan susu. Ummi yang menyusu banyak makan dan cepat lapar..jadi anda rancang pemakanan anda sendiri sebaik mungkin.

2) Minum air masak selalu. Anda sangat memerlukan air!

3) Kurma juga boleh mambantu. Kismis, lobak putih, peria, betik dapat membantu banyakkan susu. Pernah cuba halba?Amalkan makan halba yang direbus dan diminum airnya. Rasanya memang agak pahit sedikit.Alhamdulillah, amalan meminum air rebusan halba sedikit sebanyak dapat banyakkan susu. Air barli juga dapat membantu ummi!

4)Mengamalkan makan homopati. Juga dapat banyakkan susu ummi!

Psikologi
Tidak dinafikan lagi bahawa psikologi menjadi penyebab banyak atau tidaknya susu anda.

1) Selalulah berfikiran positif untuk menyusukan anak anda. Jika anda merasakan susu anda semakin kurang tetapi anak anda baru sahaja berumur beberapa minggu, anda jangan cepat panik. Susukan anak anda seperti biasa. Banyakkan solat dan doa mudah-mudahan susu anda kembali normal.

2) Ketika anda di tempat kerja dan ketika anda mengepam susu, bayangkan wajah anak anda.Dipercayai ia dapat merangsang pengeluaran susu jika kita teringat kepada anak. Letakkan gambar anak di merata tempat, di atas meja, di dinding, buku dan beg.

3) Semakin kerap anda menyusukan anak, semakin banyak susu anda. Anda kosongkan payudara anda bermakna anda menghantar isyarat bahawa anda nak susu lagi.

4) Ada beberapa cara mengepam yang berkesan:
    a) Jenis pam yang digunakan memainkan peranan yang besar dalam penghasilan susu. Pam yang terbaik adalah double pumping iaitu ada dua corong untuk pam kedua-dua payudara dalam masa yang sama.
    b) Di antara pam elektrik dan manual, saya lebih suka elektrik kerana ia lebih efektif dan setengahnya berstimulasi seperti bayi menghisap.
    c) Pam ketika menyusukan anak dapat membantu penghasilan susu yang lebih banyak. Anda tentu tahu ketika anda menyusukan anak, pasti payudara sebelah lagi menitik-nitik.Jangan bazirkannya, anda boleh pam sambil menyusukan anak.Mintala bantuan suami anda.

Selain itu boleh juga cuba :
1) Lobak Putih
- Ada yang buat sup dan jus. Mana yang boleh terima tekaklah.
2) Sawi
- Masak goreng atau rebus.
3) Kobis bulat
- Ambil 2 kelopak daunnya dan tekap ke breast.
4) Minum susu
- Susu Anmum Breastfeeding yang paling sesuai.
5) Longan
- Samada dibuat jus atau dimakan begitu sahaja. Kering atau basah. Yang kering direbus dulu dengan gula batu, kemudian ditapis dan diminum airnya.
7) Halba
- rendam dan minum airnya.
8) Pegaga, daun pucuk betik, jantung pisang
- dimakan sebagai ulam, rebus atau urap. Urap tu campuran kelapa, daun, bawang merah, bawang putih, ikan bilis.
9) Ayat 60 surah Al-Baqarah
10) Oat
- minum dengan air suam + susu tin/Anmum, buat lempeng/cekodok.
11) Soya
- minum secawan sehari.
12) Madu
- sebagai pemanis dalam minuman atau dessert.
13) Tawakkal kepada Allah dan berharap susu keluar dan cukup untuk baby.

AMALAN SEMASA BERPANTANG

AMALAN PEMAKANAN SEMASA BERPANTANG
Pemakanan ialah aspek yang amat penting dalam rawatan pantang bersalin. Ini kerana proses kehamilan telah mengganggu keseimbangan hormon ibu. Mereka mengalami pelbagai bentuk tekanan dan gangguan emosi akibat perubahan fizikal. Apalagi semasa melahirkan anak, tenaga dikerah dengan hebat, urat saraf banyak yang cedera dan terjadi luka di bahagian tertentu.

Mengikut sesetengah petua Melayu, ibu-ibu dalam pantang disyorkan makan nasi berlaukkan ikan masin atau ikan panggang berkunyit dan meminum air mengikut sukatan jari (dua ruas jari untuk sekali minum). Akibat diet cara ini (kurang berzat dan kurang air) ibu-ibu terdedah kepada risiko penyakit buah pinggang dan tekanan darah rendah.

Oleh sebab itulah makan perubatan moden menentang amalan berpantang cara Melayu. Ingin diingatkan, cara pemakanan tersebut bukanlah cara Melayu tradisional yang sejati tetapi merupakan sebahagian cara hidup mereka yang kurang berkemampuan.

Jenis ikan
Ibu dalam pantang dilarang memakan ikan masin atau ikan kering kerana makanan tersebut hanya akan menyebabkan darah nifas berbau busuk, cepat kering serta melemahkan daya ketahanan fizikal dan mental.
Ilmu perbidanan Melayu menggalakkan memakan ikan yang segar, mengelakkan ikan yang berbisa seperti bawal hitam, terubuk, duri, pari, sembilang serta parang kerana takut menyebabkan bisa atau bentan pada pintu rahim.
Selain ikan berbisa, jenis ikan yang dilarang yang menyebabkan kegatalan kulit serta menimbulkan reaksi alahan ialah ikan kembung, tamban, cencaru, atau tongkol dan makanan laut seperti udang, sotong, kerang dan lain-lain.
Mengikut petua Melayu, ikan yang disyorkan dalam pantang bersalin ialah haruan dan yu. Ia dipercayai boleh memulihkan luka-luka dalaman dan luaran. Ikan haruan yang hidup di dalam lumpur mengandungi khasiat mineral yang tinggi bagi menyembuhkan luka. Secara tradisi, ikan yu dipercayai dapat membanyakkan susu ibu dan beberapa kajian saintifik turut mendapati perkara tersebut benar.

Ulam-ulaman
Terdapat pelbagai jenis ulam tempatan yang mudah diperoleh di mana-mana, antaranya serai, lengkuas, daun atau ubi cekur, bunga kantan, kunyit hidup, daun kesum serta halia. Ulam-ulaman ini mengandungi fiber, zat galian (mineral) dan pelbagai vitamin, termasuklah A, C dan E, bersifat anti oksidan.
Selain ulam di atas, terdapat ulam berkhasiat yang sesuai dimakan oleh ibu dalam pantang, antaranya:
Daun pegaga, pucuk mengkudu, ulam raja, daun lemuni hitam, daun kaduk, daun sekentut, daun cemumar, daun pudina, daun kari, daun bebuas dan daun ruku.

Jenis sayuran dan buahan
Ibu bersalin dilarang memakan sayur-sayuran menjalar, sejuk serta berangin. Antaranya ialah kangkung, timun, sayur keladi, pucuk ubi, pucuk paku, bayam, sayur atau daun keti (bunga putih), kacang panjang, petola, labu, rebung, kacang botor, jeruk maman, petai, jering serta terung.
Ibu bersalin juga harus mengelakkan minuman bergas, sejuk serta tajam seperti air tebu, cincau, kelapa muda serta buah-buahan seperti nenas, jambu, belimbing, durian belanda, mangga, betik, ciku, langsat, tembikai cina, nangka, cempedak, pisang masak hijau, pisang nangka, pisang embun, pisang udang, ubi kayu, ubi keladi, sengkuang, manggis, macang, kuinin, dan binjai. Makanan tersebut dilarang kerana dapat mengakibatkan sakit tulang dan sejuk otot serta lemah sendi. Penyakit-penyakit tersebut diketahui telah banyak berleluasa di barat dan dikenali sebagai artritis dan rheumatisme.

Jenis ayam dan burung
Ibu bersalin disyorkan memakan ayam hitam, ayam didik atau ayam selasih yang digaul dengan halia tua, garam kasar dan madu lebah. Ayam ini dikukus dan diambil patinya untuk mengembalikan ketahanan tubuh. Burung puyuh dan merpati juga baik untuk melancarkan aliran darah dan mengatasi masalah sukar tidur pada waktu malam.

Bertungku
Amalan bertungku merupakan amalan tradisional yang penting ketika berpantang. Tidak lengkap berpantang sekiranya tidak bertungku. Biasanya tungku diperbuat daripasda besi sebesar botol 500ml dan beratnya kira-kira 1.5 kg. Bertungku juga tidak semestinya menggunakan besi kerana batu sungai atau anak lesung juga boleh digunakan. Ini kerana kesan bertungku bukan terletak kepada beratnya tungku tetapi tahap kepanasannya yang dapat meresap hingga ke dalam.
Besi atau batu tungku perlu dipanaskan terlebih dahulu selama 1/2 - 1 jam di atas api yang sederhana. Kemudian tungku perlu dibalut dengan kain cita yang telah dilapik dengan daun mengkudu yang dikenali sebagai Morinda citrifolia. Jika daun Morinda citrifolia tiada maka daun sirih iaitu nama sainsnya Piper betel atau daun lengkuas juga boleh digunakan. Kesan panas dari tungku akan meresap ke dalam daun dan sekaligus bertujuan merawat bahagian badan semasa proses bertungku.

Proses bertungku dilakukan sambil berbaring dan tungku ditekan perlahan-lahan pada sekitar pangkal paha, berhampiran ari-ari / bawah pusat dan di atas perut ( bawah buah dada ). Untuk kesan tungku yang lebih baik tapak kaki serta tumit juga perlu ditungku.
Amalan bertungku ini penting memandangkan ia dapat menghangatkan badan ibu, membuang angin, mengecutkan urat yang kembang selepas bersalin di samping memperbetulkan serta melancarkan perjalanan darah. Biasanya darah nifas mengalir lebih lancar selepas bertungku. Justeru bertungku ada kala diteruskan hingga keluar darah terakhir berwarna seakan-akan putih keperangan atau dipanggil darah meroyan. Jika ibu rajin bertungku bolehlah diteruskan hingga habis pantang.

Berurut menyegarkan badan
Urut juga merupakan amalan penting dalam pantang. Ia hendaklah dilakukan setiap pagi sebelum mandi atau selepas bertungku. Pastikan rawatan ini dilakukan oleh bidan atau tukang urut yang berpengalaman. Amalan urut perlu dilakukan seminggu selepas bersalin selama tiga hari berturut-turut. Bagi yang ingin merasa lebih segar, amalan berurut boleh dilakukan pada penghujung pantang iaitu hari ke 42, 43 dan 44 diikuti pada hari ke 60 dan ke 100 selepas berpantang.
Sebaiknya mulakan urutan pada sebelah pagi dan proses ini mengambil masa lebih dari satu jam. Urut bertujuan memulihkan kesegaran badan, melancarkan peredaran darah, membuang angin, membetulkan urat, memperkemaskan bahagian perut dan mempercepatkan pengeluaran darah nifas serta kekotoran.
Urut hendaklah menggunakan minyak. Kini terdapat banyak minyak yang menggunakan herba dan khasiat tumbuhan yang dijual di pasaran. Misalnya minyak serai wangi, minyak kayu putih dan lain-lain lagi. Namun jika rajin kita sendiri boleh membuat minyak urut.

Mandi
Mandi tidak boleh terlalu kerap semasa berpantang. Oleh itu adalah lebih baik mandi menggunakan air rebusan dedaun ataupun mandi lulur menggunakan lulur.
Mandi dedaun
Setelah selesai bertungku dan berurut, lebih elok mandi menggunakan air rebusan daun daripada air biasa, kerana setiap daun yang digunakan mempunyai khasiat tersendiri. Sebolehnya sepanjang tempoh berpantang, mandi hendaklah sepenuhnya menggunakan air rebusan daun atau sekurang-kurangnya selama dua minggu.

Jika di kampung, banyak daun kayu dan pucuk muda digunakan ibu atau nenek kita untuk mewangikan air mandi kala berpantang. Antara daun yang boleh digunakan adalah daun kunyit terus, daun lenggundi ( Vitex negundo ), daun secerek, daun pandan, daun lengkuas, daun serai wangi, daun pisang kelat, daun capa, daun inai ( Lawsonia terma ), daun bonglai, daun mengkudu ( Morinda citrifolia ) dan rempah halba. Sekiranya ramuan ini payah dicari di bandar-bandar maka ibu-ibu boleh mendapatkan daun-daun yang dijual di pasar atau mudah dicari di rumah-rumah jiran berhampiran.
Berikut ialah contoh ramuan yang diperlukan untuk menyediakan air rebusan untuk mandi :-
• 1/2 pelepah daun pisang kering atau daun pisang segar
• 10 helai daun limau purut
• 6 batang daun serai bersama serai
• halia muda sebesar 4 kali ibu jari
• 7 helai daun pandan wangi atau pandan biasa
• 2 helai daun kunyit hitam atau temu kunci
• seketul lengkuas atau 3 helai daunnya
• segenggam halba ( dipunjutkan )

CARA MENYEDIAKAN AIR MANDI
Ambil periuk tanah ukuran sederhana. Sediakan bahan-bahan di atas. Basuh bersih-bersih dan jerangkan bersama air di atas api yang sederhana. Masukkan halba yang dipunjutkan. Setelah air panas, ambil air rebusan ini dan campurkan dengan air pili dan pastikan suhu air, suam-suam kuku sahaja.
Mandi air rebusan dedaun ini juga seharusnya mengikut petua orang tua-tua. Mulakan menjirus pada bahagian ibu jari kaki kanan dahulu diikuti kaki kanan hingga ke pinggang. Ulang pada kaki kiri. Adalah penting memulakan jirus pada bahagian kaki supaya urat tidak tersentak apabila terkena air. Kemudian ulang semula menjirus kaki hingga ke bahu kanan. proses yang sama dilakukan pada bahagian kiri dan seterusnya barulah mandi keseluruhan badan.
Daun-daun rebusan tadi boleh digunakan untuk menggosok badan agar khasiat dan harumannya meresap ke dalam kulit. Punjut halba juga boleh digunakan untuk menggosok badan kerana ia dapat membantu memejalkan otot di samping menghalang air dari masuk ke dalam badan. Adalah dipercayai amalan mandi cara ini dapat mengeluarkan angin di dalam badan, mengendurkan otot, menghaluskan kulit dan untuk tujuan awet muda.
mandi lulur

Sebenarnya ilmu merawat wajah dan tubuh ini telah dikenali dan diamalkan kaum wanita sejak zaman dahulu lagi umpamanya puteri raja Mesir dahulu kala menggunakan kaedah mandi lumpur yang kaya dengan mineral untuk mencantikkan kulit. Begitu juga warisan nenek moyang kita sendiri yang membuat bedak lulur menggunakan campuran tepung beras, tulang sotong dan daun nangka, bedak sejuk cekur atau bedak kulit ari daripada batang rambai untuk melulur kulit.

Sebelum mandi seluruh tubuh akan dilulur dan bahan yang terkandung di dalam lulur bertindak sebagai ‘scrub’ bertujuan membuang daki-daki yang melekat pada kulit. Dalam masa yang sama sel-sel mati akan turut tertanggal. Bagi yang berkemampuan mereka boleh mendapatkan khidmat rawatan mandian di pusat-pusat kecantikan yang terdapat di negara kita. Kebayakan ramuan mandian yang digunkan adalah berupa ramuan herba, akar kayu dan rempah ratus yang mempunyai khasiat rawatan yang tersendiri.

BERTANGAS
Ia dilakukan selepas mandi. Amalan ini penting agar luka dan jahitan cepat sembuh. Bahagian sulit juga cepat kering dan ketat, mengecut rahim serta otot-otot yang kembang dan mengelakkan proplase ( keluar tombong ). Berbagai ramuan boleh digunakan untuk bertangas seperti kemiyan yaman, jintan hitam, halba dan lain-lain.
Ramuan tangas:
• 9 keping asam gelugur
• 2 camca besar garam jantan
• 3 helai daun sirih ( Piper betel )
• segenggam inai ( Lawsonia terma )
• halia sebesar ibu jari ( Zingiber officinale )
• 3 biji manjakani
Caranya : Rebus semua bahan bersama air hingga mendidih. Angkat dan tangas selama kira-kira 20 minit. Untuk hasil yang baik ia dilakukan dua tiga kali sehari hingga 44 hari. Air yang sudah sejuk jangan dibuang, sebaiknya jadikan pencuci bahagian sulit.

MEMAKAI BENGKUNG
Selain dari rawatan dalaman, kita perlu juga mengamalkan rawatan luaran. Antaranya ialah pemakaian param ke seluruh badan supaya badan tidak masuk angin dan memakai pilis. Pilis disapukan memanjang menutupi dahi bertujuan untuk menghilangkan rasa pening yang sering dialami oleh wanita bersalin
Seterusnya sebelum memakai bengkung, sapukan perut dengan tapel ( ubat barut ) yang dicampurkan dengan lima titik minyak kayu putih, tiga titik minyak gandapura, kapur sirih dan perahan limau nipis. Khasiat tapel adalah untuk mengurangkan rasa sakit-sakit di perut selepas bersalin, mempercepatkan pengeluaran darah kotor, mengempiskan perut serta memulihkan kondisi kulit perut.
Selain menggunakan tapel, ramuan berjadam juga boleh digunakan untuk mengecutkan perut serta membuang angin di dalam badan sewaktu berbarut. Antara ramuan berjadam adalah seperti berikut :-
• segenggam jadam ( diperbuat dari kayu gaharu atau lidah buaya )
• halia ( Zingiber officinale ) sebesar ibu jari
• isi kunyit terus sebesar ibu jari
• tiga ulas bawang putih ( Allium sativum )
• asam jawa ( Tamarindus indica ) sebesar bola pingpong
• secawan air kosong
• periuk tembikar dan sudip
cara membuatnya:
Masukkan jadam di dalam periuk tanah. Tumbuk halia, isi kunyit terus dan bawang putih selumat-lumatnya. Kemudian gaul dengan jadam dan campur perahan air asam jawa. Jerang di atas api perlahan hingga mengggelegak.
cara menyapu jadam:
Biarkan jadam suam-suam kuku. Bentang barut dan baring di atasnya. Selepas itu sapu jadam pada seluruh perut hingga ke bahagian ari-ari. Tutup dengan kain kecil dan ikat barut dengan kemas. Seterusnya untuk lebih kemas pakailah bengkung.

Bengkung haruslah diikat ketat dan kemas meliputi bahagian punggung, perut sehingga bahagian bawah payu dara. Ini untuk mengelakkan bahagian-bahagian seperti punggung dan perut mengalami pengumpulan lemak yang membawa gejala buncit dan mengendurkan punggung.
Minum air akar kayu dan jamu
Semasa tempoh berpantang ibu-ibu digalakkan minum air akar kayu dan jamu yang boleh dibeli terus dari penjual-penjual ubatan tradisional. Minum air akar kayu dan jamu menyihatkan badan di samping mengembalikan kesegaran ibu di sepanjang tempoh berpantang. Minum air akar kayu turut membantu mengecutkan rahim secara rawatan dari dalam kerana khasiat dari campuran herba akar kayu yang digunakan.

Cara minum air akar kayu dan jamu turut mempunyai petua dan cara yang tersendiri dan diminum sebelum makan. Tekan ibu jari kaki kanan ke atas ibu jari kaki kiri supaya rahim dan punggung tidak kembang. Tangan kiri digunakan untuk ampu payudara agar tegang sentiasa. Selawat tiga kali, tarik nafas dan kempiskan perut supaya tidak buncit. Minum senafas agar tidak terasa mual.
Makanan berkhasiat untuk yang berpantang
Jika merawat diri tetapi tidak berpantang makan samalah seperti mandi tidak bersabun. Pada minggu awal bersalin eloklah dimakan makanan yang kering bagi tujuan mengecutkan rahim. Hidangan yang pedas, gatal, berlemak dan terlalu berminyak tidak elok dimakan. Kalau ditanya pendapat orang tua-tua atau bidan kampung, mereka akan mengatakan ianya adalah untuk mengelakkan meroyan atau tempat peranakan menjadi licin dan tidak kembali ke tempat asalnya. Minum air batu atau minum terlalu banyak air juga akan menyebabkan urat dan peranakan menjadi kembang. Namun tidak diketahui sejauh mana kebenarannya akan perkara ini. Perkara yang nyata mengamalkan pantang makan selepas bersalin membuatkan ibu kembali sihat malahan anggun dan ceria kerana mengurangkan pengambilan lemak, gula dan minyak yang berlebihan.

Sebenarnya banyak hidangan yang boleh dijadikan menu ibu bersalin, dengan cara memasak yang berbeza, sama ada dipanggang, direbus atau dikukus. Lada hitam , halia, serai, asam gelugur dan rempah ratus adalah sebagai perisa yang dijadikan aroma serta membangkitkan selera makan ibu. Selain dari itu ulaman seperti pegaga (Centella asiatica), kunyit (Curcuma domestica), halia (Zingiber officinale), cekur (Kaempferia galanga), mengkudu (Morinda citrifolia) dan sebagainya boleh mengimbangi diet di dalam makanan ibu-ibu di samping mempunyai khasiat yang tinggi untuk tujuan rawatan semasa berpantang. Menurut orang tua-tua buah mengkudu (Morinda citrifolia) jika dimakan mentah mempunyai khasiat yang sama dengan seperiuk ubat akar kayu. Cara makannya, ia perlu dimakan dengan sedikit garam dan terus ditelan. Ia tidak boleh dikunyah kerana boleh menyebabkan mulut berasa terbakar. (Rujuk lampiran 3 untuk melihat resipi hidangan berkhasiat untuk ibu-ibu yang berpantang )

Makanan yang menyebabkan angin patut dielakkan. Angin atau dalam bahasa saintifiknya flatulence boleh didefinisikan sebagai situasi di mana seseorang terasa sangat kenyang. Menurut Mary Easaw, Pengurus Dietetik & Dietari di Intitut Jantung Negara, selain dari beberapa faktor tertentu, makanan turut menjadi penyumbang kepada masalah angin. Masalah angin yang disebabkan oleh makanan adalah berbeza dari seorang individu kepada individu yang lain.

CARA IKATAN BARUT
2. Ikat satu hujung kain pada tombol pintu atau dipegang pembantu. Lilit bermula di bawah paras punggung. Pastikan satu hujung kain pendek, agak-agak melepasi kepala. Bahagian berkenaan dijadikan tulang bengkung.
3. Lilitan dipusing ke belakang, apabila tiba di depan, simpul pada bahagian pendek, kemudian pusing ke belakang semula.
4. Bahagian depan siap diikat.
5. Bahagian belakang, dililit kemas dan bertindih setiap satunya.

MAKANAN YG MENYUMBANGKAN ANGIN DALAM PERUT
• Legumes - kebanyakannya dari jenis kekacang kering, kacang panjang dan kacang soya.
• Susu dan hasil susu - susu, aiskrim dan keju.
• Sayur-sayuran - kubis, lobak putih, lobak merah, kubis brussel, bawang, kubis bunga, asparagus, timun dan brokoli.
• Sayuran berubi - kentang dan sengkuang
• Buah-buahan - prun, aprikot, epal, kismis, pisang, sukun, nangka, pear dan pic.
• Bijirin dan roti - kesemua jenis makanan yang mengandungi gandum dan produk daripada gandum termasuk bijirin, roti dan pastri.
• Makanan berlemak - makanan bergoreng, lemak daging, sos krim dan sos tartar.
• Cecair - minuman bikarbonat soda, fizi, minuman bergas, ubatan atau serbuk.
• Seserat (fiber) - kacang, oat, bran dan kacang panggang.


RESEPI SEMASA PANTANG
SUP HARUAN

Mudah saja menyediakan Sup Haruan ini.

Ia cuma memerlukan sedikit air asam jawa, lada hitam dan juga halia.

Rebus dengan sedikit air sehingga ikan haruan masak.

Kata ibu, orang dalam pantang elok makan ikan haruan. Lebih2 lagi bagi mereka yang bersalin melalui pembedahan. Ikan haruan akan mempercepatkan proses penyembuhan luka.

HARUAN BAKAR

Ikan haruan dibakar dan hanya boleh dimakan dengan air asam jawa pekat, bawang besar dan lada hitam.

Ulam boleh ditambah iaitu ulam pegaga.

SUP AYAM

Sup ayam hendaklah direbus hanya dengan rempah tumis, lada hitam, garam dan halia yang banyak. Supnya tidak boleh banyak.

SUP KENTANG

Orang berpantang tidak boleh banyak minum air dan makan makanan berminyak.

Oleh itu sesekali untuk membasahkan tekak, anda boleh menikmati Sup Kentang yang dicampurkan dengan Suun.

Ia direbus hanya menggunakan halia dan lada hitam. Bagaimanapun, supnya tidak boleh banyak.

BILIS SANGAI

Ikan bilis disangai hingga garing. Kemudian dicampurkan dengan halia.

Bahan tambahan ialah air asam jawa dan dimakan dengan 5 ulas bawang merah dan ulam pegaga.

HALIA PADI

Halia padi adalah halia yang kecil isinya.

Dengan memakan halia ini, ia bertindak membuang angin dalam badan.

Hidangan ini boleh dimakan dengan air asam, bawang merah dan juga lada hitam.

HALIA BARA

Halia bara dihidangkan dengan 5 ulas bawang merah, air asam jawa dan sedikit lada hitam.

Ia hendaklah selalu dimakan kerana ia dapat memanaskan badan ibu yang baru bersalin.

Selain halia bara, anda juga boleh makan isi jerangau ataupun lempoyang.

BONGLAI

Ia berguna untuk menghilangkan bau ketiak dan badan. Susu badan juga tidak akan berbau.

Bonglai dibuangkan kulit dan dimakan dengan bawang besar yang dimayang dan juga air asam jawa pekat yang dibancuh dengan sedikit garam.

Air asam membantu mengecutkan dinding perut yang mengembang setelah bersalin.

POKOK KUNCI

Ia berbentuk panjang berwarna coklat. Kulitnya dibuang dan ia dimamah begitu saja dengan nasi.

Pokok Kunci bertindak mengunci nafsu makan dan angin pada badan.

PEGAGA

Amalkan makan pegaga sewaktu dalam pantang.

Friday, June 25, 2010

URI MELEKAT

PERTAMA kali mendengar mengenai masalah uri melekat pada rahim, tidak dapat dibayangkan bagaimana keadaannya. Seorang wanita yang pernah mengalami masalah ini berkata, uri itu umpama akar pokok yang berselirat dan melekat kuat pada dinding rahim sehingga ia susah untuk ditanggalkan.
Jalan terbaik untuk menyelamatkan nyawanya ialah dengan pembedahan pembuangan rahim. Ini bermakna wanita itu tidak lagi berpeluang menambah anak dan sebaik rahimnya dikeluarkan, bermulalah era menopaus (putus haid); tidak kira berapa pun usianya ketika itu.

Gerun mendengar ceritanya kerana punca, bagaimana dan kenapa perkara ini terjadi masih tidak diketahui.

“Namun kes uri melekat jarang berlaku. Ia hanya membabitkan satu kes bagi 2,500 kelahiran,” kata Perunding Obstetrik dan Ginekologi Hospital Universiti Sains Malaysia (HUSM), Dr Nik Hazlina Nik Hussain.

Katanya, dalam kehamilan normal, uri atau plasenta berada pada dinding rahim, jauh daripada pangkal rahim (serviks). Masalah uri melekat boleh dibahagikan kepada beberapa keadaan iaitu:

Plasenta akreta (accreta) adalah keadaan di mana uri melekat sehingga mencapai kawasan otot dinding rahim pada lapisan endometrium. Dianggarkan 75 hingga 78 peratus kes uri melekat adalah jenis ini.


 • Plasenta inkreta (increta) adalah keadaan lebih kritikal di mana uri tertanam ke dalam otot dinding rahim atau lapisan miometrium. Kira-kira 17 peratus kes uri melekat membabitkan masalah plasenta inkreta.

 • Plasenta perkreta (percreta) pula adalah keadaan uri tertanam sehingga menembusi keseluruhan dinding rahim ke permukaan luarnya sehingga lapisan serosa dan membabitkan organ yang berdekatan seperti pundi kencing dan rektum (bahagian akhir usus besar). Kes ini lebih serius tetapi jarang berlaku (hanya lima hingga tujuh peratus saja).
  “Masalah ini amat jarang berlaku. Kebiasaannya ia mengakibatkan pendarahan teruk semasa trimester ketiga kehamilan dan selalunya mengakibatkan kelahiran pramatang (tidak cukup bulan).

  “Bagi anak pula, risiko uri melekat boleh dikatakan tiada kerana ia berlaku selepas anak dilahirkan kecuali jika anak itu pramatang. Namun bagi ibu, antara risiko yang dihadapi ialah kehilangan darah yang banyak (pendarahan melebihi 500 mililiter) dan rahim tidak atau lambat mengecut.

  “Doktor mungkin terpaksa menggunakan prosedur pengeluaran plasenta secara manual. Ibu diberikan ubat oksitosik dan pembiusan, risiko jangkitan rahim, ada kemungkinan perlukan pendermaan darah, pembedahan mengikat saluran darah arteri iliak interna malah jika terdesak, pembuangan rahim. Seeloknya, elakkan prosedur ini melainkan jika perlu,” katanya.

  Antara faktor yang boleh meningkatkan risiko uri melekat ialah jika wanita hamil itu mengalami masalah plasenta previa iaitu keadaan di mana uri berada di bahagian bawah rahim menyebabkan pangkal rahim tersekat. Dianggarkan 10 peratus masalah uri melekat berlaku pada wanita yang alami plasenta previa.

  Kumpulan lain yang berisiko tinggi mengalami masalah uri melekat ialah:

 • Wanita yang pernah menjalani pembedahan pada rahim seperti pendilatan dan pengkuretan (D&C)

 • Ada sindrom Asherman (pelekatan pada dinding rahim)

 • Pernah jalani pembedahan miomektomi (pembuangan fibroid)

 • Bersalin secara pembedahan caesarean pada kelahiran lepas

  Semua faktor di atas akan menyebabkan otot dinding rahim pada bahagian berkenaan menjadi nipis berbanding bahagian lain. Ia boleh mengakibatkan uri yang menempel pada peringkat awal kehamilan tertanam dengan lebih dalam.

  Bagaimanapun, seseorang wanita itu boleh menjangkakan kehamilannya mungkin akan mengalami masalah ini jika mempunyai sejarah perubatan dan pembedahan (seperti disenarai di atas) dan disahkan kehamilan sekarang adalah kehamilan plasenta previa.

  Pengesanan dan rawatan

  Sehingga kini, masalah uri melekat (plasenta akreta - kerana ia paling lazim) agak sukar dikesan sehinggalah sampai waktu melahirkan anak.

  Dr Nik Hazlina berkata, penggunaan alat imbasan ultra bunyi boleh membantu doktor menjangka seseorang wanita itu mungkin mengalami masalah plasenta akreta.

  Dari situ, doktor akan membuat siasatan lanjut dengan menggunakan imbasan ultra bunyi yang mempunyai penunjuk berwarna dan diikuti ujian radiologi lanjutan seperti pengimejan resonan magnetik (MRI). Bagaimanapun kedua-dua kaedah pengimejan ini masih belum dapat mengesan plasenta akreta secara tepat.

  “Biasanya doktor menjangka seseorang wanita itu mengalami masalah plasenta akreta jika uri tidak dapat dikeluarkan selepas 30 minit bayi dilahirkan. Pada ketika ini risiko pendarahan juga tinggi. Malangnya, sehingga kini tidak banyak yang kita boleh lakukan untuk mengatasi masalah uri melekat.

  “Jika masalah ini dapat dikesan awal (sebelum kelahiran melalui imbasan ultra bunyi), maka kelahiran boleh dirancang dengan menentukan tarikh apabila kandungan cukup matang. Kelahiran yang dirancang lebih baik kerana segala persiapan dari segi dewan bedah, bekalan darah, doktor bius, doktor perbidanan (sakit puan) dan alat pembedahan yang perlu dapat disediakan lebih awal.

  “Cuba bayangkan jika pembedahan ini tidak dirancang dan tiba-tiba pendarahan yang banyak berlaku. Tabung darah pula tidak mempunyai bekalan darah yang cukup untuk diberikan kepada wanita yang sudah kehilangan darah yang banyak. Keadaan ini sangat kritikal dan kadangkala nyawa pesakit juga boleh melayang jika serba serbi tidak mencukupi.

  “Cara yang terbaik adalah pembedahan caesarean yang dirancang dan teruskan dengan pembedahan histerektomi (pembuangan rahim) jika terpaksa bagi kes yang didiagnosa sebelum kelahiran. Bagi wanita yang masih ingin hamil di masa hadapan, mungkin pembedahan pembuangan uri sebanyak yang boleh diperlukan dan hanya tinggalkan sedikit daripada bahagian uri yang melekat.

  “Selepas itu, wanita berkenaan perlu diberikan ubat antibiotik dan jika perlu ubat methoxtrexate bagi mengecutkan sebahagian uri yang tertinggal. Antibiotik perlu diberikan kerana sebahagian uri yang tertinggal akan mengecut dan hancur (mati). Keadaan ini kadangkala boleh menyebabkan jangkitan kuman.”

  “Pada masa sama wanita berkenaan juga perlu pemindahan darah yang banyak dan perlu dirawat di hospital pada jangka masa yang lebih lama berbanding kelahiran normal,” katanya.

  Bolehkah rahim diselamatkan jika mengalami masalah ini? Tidak semestinya, ada yang boleh diselamatkan dan ada yang tidak; bergantung kepada keadaan wanita semasa melahirkan anak.

  Doktor akan cuba sedaya upaya untuk menyelamatkan wanita dan juga rahimnya, tetapi jika keadaan tidak mengizinkan dan nyawa wanita amat kritikal maka doktor terpaksa meneruskan dengan pembedahan pembuangan rahim.

  Kehamilan pada usia lewat

  Menurut Dr Nik Hazlina lagi, kehamilan pada usia lewat (selepas 35 tahun) juga boleh menjadi antara faktor pada masalah uri. Bagaimanapun, kehamilan pada usia lewat sudah jadi perkara biasa lelaki dan wanita berkahwin pada usia lewat selepas kerjaya mereka stabil.

  Bagi pasangan yang berkahwin lewat, mereka perlu tahu risiko dan langkah berjaga-jaga yang perlu untuk mengurangkan atau mengelakkan komplikasi kehamilan. Antara komplikasi berkenaan ialah:

 • Pembedahan caesarean

 • Bersalin dengan bantuan peralatan seperti forseps atau vakum

 • Bayi kurang berat badan

 • Penyakit kencing manis dan darah tinggi yang boleh memudaratkan kehamilan

 • Pendarahan yang banyak selepas bersalin

 • Kelahiran sebelum masanya

 • Kemungkinan janin meninggal

 • Kelahiran Sindrom Down

 • Keabnormalan janin (genetik)

 • Keguguran secara spontan

 • Hamil bayi kembar

 • Masalah plasenta previa

 • Kematian perinatal (tiga bulan sebelum kelahiran dan sebulan selepas kelahiran)

  Jika anda tergolong dalam golongan ini, ambil langkah berjaga-jaga seperti:

 • Apabila haid tidak datang, buatlah ujian mengandung segera.

 • Jangan tinggal temu janji dengan doktor mengikut jadual yang sepatutnya.

 • Ambil vitamin seperti asid folat/folik, dua atau tiga bulan sebelum mengandung untuk menghindari pembentukan janin yang tidak sempurna.

 • Awasi pertambahan berat badan.

 • Makan makanan yang pelbagai dan berkhasiat.

 • Ambil sumber kalsium secukupnya sama ada daripada produk susu, soya dan sebagainya.

 • Kurangkan pengambilan kafein.

 • Tinggalkan tabiat buruk seperti merokok, minum minuman alkohol.

 • Lakukan senaman yang bersesuaian untuk kekal aktif.

 • Berbincang dengan doktor anda mengenai ujian untuk mengesan keabnormalan atau Sindrom Down pada janin.

  Bagaimanapun, kata Dr Nik Hazlina, bukan semua kehamilan lewat itu bersifat negatif kerana ada banyak kajian di dunia menampakkan sesuatu yang positif daripada perkahwinan dan kehamilan di usia yang lebih lambat seperti:

 • Ibu bapa lebih matang, realistik, pasti dan bersedia untuk mendapatkan anak

 • Ibu-ibu pada umur sebegini lebih menyedari akan kesihatan harian keluarga mereka

 • Penyusuan susu badan lebih diamalkan ibu yang matang usianya

 • Dari segi sosio ekonomi, anak yang dilahirkan ibu begini mendapat faedah kesihatan yang lebih menyeluruh dan terjaga

 • Kemantapan gaya hidup selepas pencapaian kerjaya akan memfokuskan arah tujuan anak-anak mereka.

  Walaupun hamil pada usia yang lebih lambat ini meletakkan seseorang bakal ibu dalam risiko lebih tinggi berdepan komplikasi, majoriti wanita yang lebih berusia kini berjaya melalui kehamilan yang sihat berbanding waktu dulu.

  Kehidupan selepas pembuangan rahim

  Selepas rahim dibuang, seseorang wanita tidak akan mengalami haid. Pembuangan rahim ada beberapa kategori iaitu pembuangan keseluruhan rahim dan bukan keseluruhan rahim.

  Bagi wanita yang mengalami kanser pada rahim, doktor akan jalankan pembedahan pembuangan keluruhan rahim, kedua-dua belah kilang telur dan juga kedua-dua belah saluran fallopio. Keadaan ini di kenali sebagai total abdominal hysterectomy and bilateral salpingo opherectomy (TAHBSO).

  “Memang tidak dapat dinafikan ada pesakit yang merasakan kurang lengkap selepas menjalani pembedahan pembuangan rahim. Ada juga yang menganggap wanita yang menjalani pembuangan rahim ini umpama ‘rumah cantik tanpa perhiasan’.

  “Saya pernah mendengar perumpamaan ini sendiri dari mulut pesakit saya. Pendapat ini salah sama sekali. Saya selalu tekankan kepada pesakit saya kita hendaklah sentiasa bersyukur kerana selamat.

  “Sebagai seorang wanita, kita perlu berfikiran positif dan jangan memikirkan selepas pembuangan rahim kita bukan wanita lagi. Kita masih dapat mengecapi nikmat untuk hidup bersama keluarga tersayang dan melihat anak membesar.

  “Daripada segi hubungan suami isteri juga tidak menjadi masalah sebab pembuangan rahim ini tidak membabitkan masalah dari segi hubungan seksual, malah dengan ketiadaan kitaran haid bermakna suami boleh melakukan hubungan seks tanpa memilih waktu.

  “Tambahan juga wanita tidak perlu gusar atau memikirkan untuk mengambil atau mengamalkan alat pencegahan kehamilan kerana mereka tidak akan hamil. Pada masa sama, suami juga perlu memberi sokongan yang kuat kepada isteri dan bersyukur kerana isteri selamat,” katanya.

  Penjagaan

  Penjagaan selepas bersalin atau dalam pantang sama pentingnya dengan penjagaan ketika hamil. Tubuh ibu memerlukan pemulihan dari segi emosi dan jasmani sebelum bersedia untuk hamil lagi. Beberapa amalan pantang larang atau tradisi perlu dielakkan demi meningkatkan tahap kesihatan ibu dan juga anak yang kini bergantung sepenuhnya pada ibu.

  Tempoh berpantang biasanya mengambil masa 42 hari bermula selepas bayi dilahirkan. Waktu puerperium atau pantang dianggap sebagai waktu pemulihan daripada semua gejala kecederaan, tekanan jiwa dan mental serta pemulihan fungsi kewanitaan.

  Penjagaan selepas bersalin amat penting untuk mempercepatkan proses pemulihan. Dalam masyarakat Melayu tradisi turun menurun banyak amalan pantang larang. Amalan pantang larang yang baik boleh diguna pakai tapi yang boleh memudaratkan kesihatan tidak boleh diamalkan.

  Antara cara mempercepatkan pemulihan ialah mengamalkan pemakanan seimbang. Wanita lepas bersalin perlu mendapat makanan seimbang. Makanan yang seimbang mempunyai zat yang amat penting untuk digunakan oleh badan dalam mempercepatkan proses pemulihan.

  Makanan yang perlu diambil ialah yang mengandungi banyak protin dan vitamin dan mesti mengandungi karbohidrat, zat galian dan lemak.

 • Kepercayaan memakan sesetengah jenis makanan seperti ikan berduri, udang, telur boleh menyebabkan bentan atau luka bernanah adalah tidak benar.

 • Luka bernanah disebabkan jangkitan kuman yang berpunca daripada penjagaan kebersihan yang kurang memuaskan.

 • Amalan pantang larang makanan perlu dielakkan kerana ini boleh menjejaskan proses pemulihan luka pada rahim dan saluran kemaluan.

 • Pentingnya luka pembedahan caesarean tidak dibasahi atau dalam keadaan lembap selama dua minggu. Boleh mandi dan hanya perlu lap saja pada bahagian luka supaya kering. Jangkitan kuman boleh berlaku akibat takungan darah di bawah hirisan pembedahan (hematoma )

 • Semasa proses kelahiran, ada wanita yang kemaluannya perlu digunting (episiotomi) dan kemudian dijahit semula.

 • Luka episiotomi sering dibasahi dengan darah nifas dan mungkin dikotori oleh air kencing dari depan, oleh najis dari belakang. Luka ini boleh dibersihkan dua atau tiga kali sehari dengan losen yang dibekalkan dari hospital.

 • Luka pembedahan caesarean atau episiotomi mesti dijaga dengan baik.

  Rengat (kesakitan selepas bersalin)

 • Selepas kelahiran anak, biasanya wanita mengalami kesakitan pada rahim.

 • Ini disebabkan penguncupan rahim.

 • Kesakitan meningkat selepas dua atau tiga hari

 • Kesakitan boleh dikurangkan dengan pengambilan parasetamol atau meletakkan beg air panas pada bahagian abdomen.

  Pemeriksaan Pos Natal

 • Pemeriksaan pos natal seharusnya dilakukan enam minggu selepas bersalin.

 • Ibu boleh berbincang masalah dan kerisauan dengan doktor. Doktor perlu memeriksa kesihatan ibu dan memastikan masalah semasa mengandung sudah sembuh. Ibu juga perlu berbincang dengan doktor berkenaan perancangan keluarga.

  Amalan yang tidak boleh dilakukan:

 • Berdiang atau pelepas

 • Bersangkak (menolak bahagian rahim dari bawah hingga pusat) iaitu awal dua minggu bersalin

 • Pemakanan nasi dengan ikan kering saja.

 • Menyukat air minuman

 • Nama anak perlu ada ciri keislaman

  Soal Jawab Agama:
  2010/06/24

  Menamai zuriat dengan panggilan terlalu panjang akan disingkatkan hingga tiada maksud

  SAYA baru mendapat cahaya mata lelaki dan masih ragu-ragu untuk menamakan anak saya. Apakah nama yang sesuai untuk anak saya kerana bimbang akan memberi kesan kepadanya di masa depan. Apakah benar nama ada hubungan dengan baik atau buruknya nasib seseorang.

  Hamizan,
  Merlimau, Melaka


  Nama atau ‘Ismun’ dalam bahasa Arab adalah perkara paling penting dalam peradaban manusia. Ilmu pertama diajar oleh Allah SWT kepada manusia pertama iaitu Nabi Adam ialah nama.

  Firman Allah SWT yang bermaksud: “Dan dia mengajarnya kepada Adam, nama-nama benda seluruhnya.” (Surah al-Baqarah, ayat 31)

  Nama adalah ciri atau tanda supaya orang yang diberi nama dapat mengenal dirinya atau dikenali oleh orang lain.

  Diceritakan dalam al-Quran yang bermaksud: “Hai Zakaria, sesungguhnya Kami memberi khabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.” (Surah Maryam, ayat 7)

  Anak adalah anugerah Allah SWT untuk dipelihara dan dijaga dengan baik kerana ibu bapalah yang akan mencorakkan kehidupan mereka pada masa depan. Oleh itu, selepas seminggu dilahirkan, anak akan diberi nama baik yang bercirikan keIslaman.
  Nabi SAW pernah menyuruh sahabat menamakan anak yang baru dilahirkan pada hari ketujuh kelahiran. Nama yang baik ialah nama bersandarkan lafaz ketuhanan yang melambangkan penghambaan kepada Allah SWT.

  Sabda Nabi SAW yang bermaksud: “Sesungguhnya nama yang paling disukai Allah SWT ialah Abdullah (hamba Allah ) dan Abd Rahman (hamba pada yang maha pemurah).” (Hadis riwayat Muslim, at-Tirmizi, Abu Daud dan Ibnu Majah dari ‘Abdullah bin ‘Umar)

  Imam Nawawi berpendapat, walaupun nama ‘Abdullah’ dan ‘Abdurrahman’ adalah nama paling baik, namun tidak salah menamakan anak dengan nama lain kerana Nabi SAW sendiri pernah menamakan bayi yang dibawa kepadanya dengan nama “al-Munzir”.

  Imam Qastalani menyebut, nama itu menjadi mulia kerana disandarkan kepada sifat Allah SWT. Begitu juga nama yang baik seperti Abd Qadir, Abd. Quddus, Abd Malik dan sebagainya.

  Namun, ada juga nama yang dilarang Nabi SAW seperti sabda Baginda yang bermaksud: “Seburuk-buruk nama di sisi Allah SWT pada hari kiamat ialah lelaki yang menamai dirinya Malikul Muluk (raja segala raja) kerana tiada raja pada sekalian raja melainkan Allah SWT. Begitu juga nama Harb (peperangan) dan Murrah (pahit)..” (Irsyadus Sari-Imam Qastallani)

  Nabi SAW sendiri pernah menukar nama seorang perempuan bernama A’siah (yang berdosa) kepada Jamilah (yang cantik).

  Ibnul Qayyim menyebut, nama juga boleh memberi kesan kepada pemiliknya sama ada elok ataupun sebaliknya, ringan dan berat serta kasar dan halus. Jika nama tidak memberi kesan nescaya Nabi SAW tidak akan menukar nama buruk seperti disebutkan tadi.

  Apa yang mendukacitakan, ada di kalangan masyarakat Islam sekarang menamakan anak mengikut cita rasa sendiri berdasarkan sedapnya pada sebutan sedangkan hakikatnya membawa makna tidak baik.

  Malah, ada juga menganggap nama sandaran kepada Allah dan rasulnya sebagai kolot dan tidak bertamadun. Akhirnya mereka meletakkan nama terlalu panjang sehingga sukar untuk dipanggil dan disingkatkan oleh orang lain kepada nama pendek yang tidak diketahui maksudnya.

  Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Sesungguhnya kamu akan diseru pada hari kiamat dengan nama kamu dan nama bapa kamu, maka indahkanlah nama kamu.” (Hadis riwayat Abu Daud)

  Oleh itu, disarankan kepada mereka yang ingin menamakan anak hendaklah merujuk kepada orang yang arif bahasa Arab atau sandarkan kepada nama Allah yang 99 (Asmaul Husna) kerana ia adalah nama baik.

  Berhati-hati ketika mendaftarkan anak kerana ejaan yang salah akan membawa pengertian negatif daripada sudut bahasa Arab.
  Sunday, March 14, 2010

  TUNJUKKAN DI MANA TUHAN!!!

  Ada seorang pemuda yang lama sekolah di luar negeri, kembali ke tanah air. Sesampainya di rumah ia meminta kepada orang tuanya untuk mencari seorang guru agama, kiyai atau sesiapa sahaja yang boleh menjawab 3 pertanyaannya.

  Akhirnya orang tua pemuda itu mendapatkan orang tersebut, seorang kiyai.

  Pemuda: Anda siapa? Dan apakah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya?

  Kiyai : Saya hamba Allah dan dengan izin-Nya saya akan menjawab pertanyaan anda.

  Pemuda: Anda yakin? Sedangkan Profesor dan ramai orang yang pintar tidak mampu menjawab pertanyaan saya.

  Kiyai : Saya akan mencuba sejauh kemampuan saya.

  Pemuda: Saya ada 3 pertanyaan:-

  1. Kalau memang Tuhan itu ada, tunjukan wujud Tuhan kepada saya

  2. Apakah yang dinamakan takdir

  3. Kalau syaitan diciptakan dari api kenapa dimasukan ke neraka yang dibuat dari api, tentu tidak menyakitkan buat syaitan. Sebab mereka memiliki unsur yang sama.. Apakah Tuhan tidak pernah berfikir sejauh itu?

  Tiba-tiba kyai tersebut menampar pipi pemuda tadi dengan keras.

  Pemuda (sambil menahan sakit): Kenapa anda marah kepada saya?

  Kiyai : Saya tidak marah...Tamparan itu adalah jawaban saya atas 3 pertanyaan yang anda ajukan kepada saya.

  Pemuda: Saya sungguh-sungguh tidak mengerti..

  Kiyai : Bagaimana rasanya tamparan saya?

  Pemuda: Tentu saja saya merasakan sakit.

  Kiyai : Jadi anda percaya bahwa sakit itu > > ada?

  Pemuda: Ya!

  Kiyai : Tunjukan pada saya wujud sakit itu!

  Kiyai : Itulah jawaban pertanyaan pertama...kita semua merasakan kewujudan Tuhan tanpa mampu melihat

  Kiyai : Apakah tadi malam anda bermimpi akan ditampar oleh saya?

  Pemuda: Tidak.

  Kiyai : Apakah pernah terfikir oleh anda akan menerima sebuah tamparan dari saya hari ini?

  Pemuda: Tidak.

  Kiyai : Itulah yang dinamakan takdir.

  Kiyai : Terbuat dari apa tangan yang saya gunakan untuk menampar anda?

  Pemuda: Kulit.

  Kiyai : Terbuat dari apa pipi anda?

  Pemuda: Kulit.

  Kiyai : Bagaimana rasanya tamparan saya?

  Pemuda: Sakit.

  Kiyai : Walaupun syaitan dijadikan dari api dan neraka juga terbuat dari api, jika Tuhan menghendaki maka neraka akan menjadi tempat yang menyakitkan untuk syaitan

  Saturday, February 13, 2010

  SEKADAR RENUNGAN BERSAMA

  Barangsiapa yang duduk dengan lapan macam manusia akan ditambah Allah baginya lapan corak hidup:

  1. Barangsiapa suka duduk berserta orang kaya, Akan ditambah Allah kecintaannya kepada dunia dan keinginan kepadanya.

  2. Barangsiapa suka duduk berserta orang miskin, Akan dijadikan Allah baginya kesukaan bersyukur dan redha menerima pembahagian yang ditentukan Allah.

  3. Barangsiapa suka duduk dengan Sultan (Pemerintah Negara), akan ditambah Allah kasarnya dan sombongnya.

  4. Barangsiapa suka duduk dengan perempuan, (bukan muhrim) akan ditambah Allah bodohnya dan syahwatnya.

  5. Barangsiapa suka duduk bersama kanak-kanak, akan ditambahkesukaannya bermain-main dan bersenda gurau.

  6. Barangsiapa suka duduk dengan orang fasiq, akan bertambahlah beraninya berbuat dosa dan menunda-nunda taubat.

  7. Barangsiapa suka duduk dengan orang-orang soleh, akan bertambahlah keinginannya untuk taat.

  8. Barangsiapa suka duduk dengan para ulama' maka bertambahlah ilmu dan waraknya

  LARANGAN MELINTAS DIHADAPAN ORANG SOLAT

  Baginda Rasulullah S. A. W. bersabda ....... "Apabila salah seorang dari kamu menghadap sesuatu yang dapat menutupinya dari orang, kemudian ada orang yang LALU di hadapannya, maka hendaklah ia MENOLAKNYA dari tubuh sebelah atas badannya. Jika orang yang lalu itu MEMBANGKANG, maka PERANGILAH ia kerana sesungguhnya ia adalah SYAITAN ..........."

  dan menurut hadis yang lain ......

  "Maka janganlah MEMBIARKAN seseorang lalu di hadapannya. Jika orang yang lalu itu MEMBANGKANG , maka hendaklah ia MEMERANGINYA, kerana sesungguhnya BERSAMA orang yang lalu itu adalah SYAITAN......." hadis riwayat Bukhari & Muslim.....

  penjelasannya ?.. DISUNATKAN kepada setiap orang yang hendak sembahyang untuk membuat batas tempat sembahyangnya dengan menghadap pada tembok atau kayu yang panjangnya sekitar tiga suku hasta. Selain itu boleh juga meletakkan sesuatu atau membentang sejadah malah boleh juga dengan membuat batas atau garis pembatas sebagai tempat sembahyang. Maksudnya supaya ketika sembahyang tidak ada orang yang lalu dihadapannya kerana lalu di hadapan orang yang sedang sembahyang hukumnya HARAM. Orang itu harus DITOLAK .

  dan ?.. Bagi orang yang mengetahui atau orang yang sedang sembahyang itu sendiri, disunatkan MENOLAKNYA dengan gerakan yang tidak sampai MEMBATALKAN sembahyangnya?. dan ?.. Dalam sembahyang BERJEMAAH, setiap BARISAN adalah pembatas bagi yang ada di belakang ??

  Thursday, February 11, 2010

  FOTO KEJADIAN MANUSIA,BUKTI KEBESARAN ALLAH

  DOSA GUGUR APABILA SUAMI, ISTERI BERSALAM


  Dosa gugur apabila suami, isteri bersalam RASULULLAH saw bersabda, yang bermaksud: "Seorang isteri yang bermuka muram di hadapan suaminya, maka ia dalam kemurkaan Allah hingga ia dapat membuat suasana yang riang gembira kepada suaminya dan memohon kerelaannya."

  Begitulah besarnya harga senyuman seorang isteri kepada suaminya kerana senyuman akan mencetuskan suasana kegembiraan yang sebenarnya dikehendaki suami ketika pulang dalam keletihan.

  Muka yang masam bukan saja akan menimbulkan kemarahan suami, malahan menyebabkan Allah turut murka dan kemurkaan Allah itu berkekalan hingga isteri berjaya mengembalikan suasana gembira serta memohon keampunan daripada suami.

  Sesungguhnya keredaan Allah terletak pada keredaan suami. Justeru, apabila suami pulang segeralah bukakan pintu, persilakan masuk dengan penuh hormat dan ciumlah tangan suami sebagai tanda hormat serta meminta maaf,walaupun isteri merasakan tidak berbuat sebarang kesalahan pada hari itu.

  Sebuah hadis ada menyebut bahawa apabila seorang suami bersalaman dengan isterinya, maka gugurlah segala dosa dari celah-celah jari mereka berdua.

  Andai mempunyai anak-anak, ajarlah mereka itu untuk selalu bersalaman dengan ayahnya kerana kelaziman akan memupuk rasa kasih dan hormat anak-anak kepada orang tua.

  Kebahagiaan rumahtangga terletak pada akhlak dan budi pekerti isteri. Biarpun seorang isteri itu tidak cantik tapi jika cukup sempurna layanannya terhadap suami dan berakhlak pula, tentu ia akan menjadi penghibur dalam rumahtangga.

  Oleh itu wahai isteri, hendaklah berlumba-lumba untuk menjadi seorang isteri yang solehah, yang bertakwa, berakhlak mulia dan taat kepada suami.

  Rasulullah bersabda, yang bermaksud: "Sungguh-sungguh memintakan ampun untuk seorang isteri yang berbakti kepada suaminya, iaitu burung- burung di udara, ikan-ikan di air dan malaikat di langit selama dia sentiasa dalam kerelaan suaminya."

  Jika seorang isteri mengharap cintanya berbalas, maka banyakkan mencari keredhaan Allah melalui keredhaan suami.
  ======================================================================
  = Sucikanlah 4 hal dengan 4 perkara :

  "Wajahmu dengan linangan air mata keinsafan, Lidahmu basah dengan berzikir kepada Penciptamu, Hatimu takut dan gementar kepada kehebatan Rabbmu, dan dosa-dosa yang silam disulami dengan taubat kepada Dzat yang memiliki mu."

  Dicatat oleh DRS. KHALIL IDHAM LIM

  KHASIAT BUAH DELIMA


  Khasiat Delima “Dan Dialah yang menurunkan hujan..Kami keluarkan daripadanya tanaman yang menghijau, Kami keluarkan pula dari tanaman itu butir-butir (buah) yang bergugus-gugus dan dari pohon-pohon tamar (kurma) dari mayang-mayangnya (Kami keluarkan) tandan-tandan buah yang mudah dicapai dan dipetik dan (Kami jadikan) kebun-kebun dari anggur dan zaitun serta buah delima, yang bersamaan (bentuk, rupa dan rasanya) dan yang tidak bersamaan. Perhatikanlah kamu kepada buahnya apabila ia berbuah dan ketika masaknya. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda (yang menunjukkan kekuasaan Kami) bagi orang-orang yang beriman.” – Al-An’am:99

  Buah delima atau ar-rumman dalam bahasa Arab disebut tiga kali dalam Al-Quran. Ia antara pokok di syurga. Kini delima ditanam dari sejauh China sehinggalah California.
  Antara keunggulannya ialah susunan dalamannya. Apabila kulit berkilat buah ini dikupas, akan kelihatan kantung-kantung kecil berjus segar, manis masam rasanya.
  Dalam banyak budaya, delima melambangkan kesuburan dan panjang usia. Orang Cina misalnya menyajikannya sewaktu upacara perkahwinan karena ia dianggap lambang kesuburan, kemakmuran dan keturunan besar.
  Dalam zaman Nabi Musa as, delima sudah ditanam di Palestin, Syria da Lebanon. Rimmon, kota silam yang dikatakan bandar Hebron kini, terkenal karena pengeluaran delima atau rumman, sempena namanya.

  Nama perkebunan delima ialah Punica granatum diambil dari kekata Perancis yang bermakna epal yang berbiji.
  Delima dipercayai berasal dari Iran, kawasan banjaran Himalaya dan utara India. Ia berkembang sebagai bahan masakan dan ditanam di pesisir Mediterranean, disesuaikan dengan kawasan suhu dingin dan panas. Delima tumbuh seperti pokok semak atau pokok biasa setinggi 3-6 meter, atau ada kalanya 9 meter. Biasanya daunnya luruh tetapi beberapa kawasan pula, pokoknya malar segar.

  Buahnya mula berkurangan selepas usia 15 tahun. Namun delima sejenis pokok tahan lama sehingga 200 tahun. Bunganya berwarna keunguan, putih atau campuran dwiwarna. Ia digunakan sebagai celupan warna merah yang sudah digunakan berabad-abad di Asia Tengah. Daunnya berkilat dan kuat berbentuk perisai. Warna dan bunganya yang bagus terakam dalam maksud firman Allah swt.
  Keunggulan delima ialah susunan buahnya yang diperkukuh oleh tapal kulit yang memelihara mutu buah sehingga enam bulan. Delima boleh berbuah antara setahun dan tiga tahun selepas ditanam. Pasaran Timur Jauh adalah destinasi utama dagangan delima. Khasiatnya tinggi kaya dengan zat sodium, riboflavin, thiamine, niacin, vitamin C, kalsium dan forsforus. Ia juga sejenia penawar karena kandungan antioksidan yang tinggi bagi penyakit jantung, cepat tua dan barah. Biji delima yang kering digunakan untuk masakan asli India Utara. Bijinya adalah gantian kismis bagi bahan membuat kek.

  Dalam perubatan Yunani dan homeopati, delima dapat mengubati cirit birit, sakit telinga, pandangan kabur, sakit gusi dan kurang lawas pengahadhaman.
  (dari buku Plants Of The Quran oleh Dr M I H Farooqi)

  Antara khasiat lain:

  * orang kata makan buah delima nanti anak cerdik ... mudah-mudahan..insyallah
  * orang kata lagi, kalau makan buah delima nanti anak ade lesung pipit...
  * orang kata nanti mata anak cantik & bercahaya...
  * Ustaz kata dalam sebiji buah ada sebutir biji yang menjadi penawar ubat yang mujarab.
  * Untuk penerang hati. Sabda Nabi s.a.w, "Barangsiapa yang memakan buah delima keseluruhannya, sesungguhnya Allah menerangkan hatinya selama 40 hari.
  * Ada orang kata nanti bibir baby masa lahir merah bak delima...
  * Mmg ramai yang bagi petua kalau nak anak bijak, makan buah delima waktu pregnant. Buah delima ni asalnya dari tanah arab...kalau mengikut sejarah ilmuan2 banyak di lahirkan dari tanah arab...betul tak???? -ada logik sket arr.
  * Ada jugak aku dengar dalam satu biji buah delima tu ada satu ulas yang berkat & berguna untuk membinaan otak yang cerdas dan bijak untuk si pemakan, ibu & bayi dalam kandungan...so kalau makan buah delima sebijik tu tak boleh share sebab kita tak tahu ulas yang mana satu yang dikatakan berkat & baik untuk otak... betul ke ni? sah kena mkn sorok2 camni...
  * Ada yang kata buah delima baik untuk perkembangan otak bayi, dan ada yang kata, kalau kita makan buah delima semasa mengandung, anak yang lahir akan kelihatan cantik dan comel, insyaAllah.
  * diantara hikmah memakan buah delima semasa mengandung ialah apabila orang melihat wajah anak itu nanti, hati orang akan merasa belas dan kasihan kepadanya...
  * A study published in Pediatric Research found that drinking pomegranate juice during pregnancy helped protect newborns' brains during traumatic births.
  * Pomegranate seeds are eaten to have quality and quantity of babies.
  * Dalam banyak budaya, delima melambangkan kesuburan dan panjang usia.
  * Orang Cina misalnya menyajikannya sewaktu upacara perkahwinan karena ia dianggap lambang kesuburan, kemakmuran dan keturunan besar.
  * Di China pula, buah delima menjadi satu simbol kesuburan, rezeki yang melimpah ruah, keturunan yang ramai dan masa depan yang diberkati.
  * Dalam agama Buddha, buah delima dikatakan buah yang berkat selain daripada buah limau dan pic.
  * Buah delima menjadi simbol kesuburan bagi perkahwinan masyarakat di Timur Tengah.
  * Dalam agama Kristian, buah delima menjadi simbol kebangkitan semula dan kehidupan yang kekal.
  * Dalam Islam, buah delima merupakan salah satu buah yang terdapat di dalam syurga yang dikurniakan Allah sebagai rezeki yang boleh dinikmati oleh umat manusia yang menunjukkan tanda- tanda kekuasaanNya sebagaimana yang termaktub dalam firmanNya di dalam surah al An'am ayat 99 dan ayat 141. "
  * Khasiatnya tinggi kaya dengan zat sodium, riboflavin, thiamine, niacin, vitamin C, kalsium dan forsforus. Ia juga sejenia penawar kerana kandungan antioksidan yang tinggi bagi penyakit jantung, cepat tua dan barah.
  * Dalam perubatan Yunani dan homeopati, delima dapat mengubati cirit birit, sakit telinga, pandangan kabur, sakit gusi dan kurang lawas pengahadhaman.
  Manfaat : membantu jantung, dimana jus delima ini kaya antioksidan yang membantu mencegah penyumbatan pada pembuluh darah arteri oleh kolesterol. Jus delima ini juga dihubungkan dengan pencegahan terjadinya kanser prostat.
  Jus ini dilengkapi dengan vitamin A, C dan E serta acid folic yang penting pada tahap awal kehamilan.
  * Boleh mengurangkan berat badan.
  * elok utk pesakit tekanan drh tinggi dan rendah.
  * Mencegah dr nyanyuk.
  * Mencantikkan kulit.
  * Mengelakkan alahan bagi wanita mengandung- prevent morning sickness.
  * even ada yg kata -jus buah delima ni adalah "natural viagra"...

  Friday, February 5, 2010


  Berikut ini disenarikan tips untuk kuruskan badan anda secara semulajadi tanpa menggunakan apa-apa ubat/bahan kimia.

  1. Kurangkan pengambilan marjerin, butter dalam makanan anda. Kalau boleh, usah ada di dalam peti ais anda.

  2. Apabila makan di restoran atau gerai , pesanlah air limau nipis atau jus oren kerana minuman masam menggalakan pembakaran lemak. Mintalah minuman yang kurang gula.

  3. Buah-buahan dan sayur-sayuran adalah sumber terbaik untuk vitamin, mineral dan serat dan kandungan lemak yang rendah .

  4. Jangan timbang berat badan anda setiap hari kerana anda tidak akan nampak perubahannya. Jika anda minum banyak, dan waktu itu anda timbang berat badan yang pastinya meningkat, mungkin anda akan berputus asa untuk berdiet

  5. Ambil makanan yang berempah Sesetengah rempah seperti cili, biji sawi, didapati boleh membakar kalori. Penambahan lada hitam bukan sahaja meningkatkan penghadaman, ia juga meningkatkan pembakaran lemak.

  6. Pilih Lebih Banyak Bijirin dan Kekacang Dalam Makanan Bijirin penuh adalah sumber utama tenaga. Bijiran dan hasil bijirin banyak mengandungi karbohidrat kompleks, protein, vitami n, mineral dan sedikit lemak.

  7. Simpan Satu Diari Simpan satu diari makanan boleh berpengaruh besar dalam proses penurunan berat badan. Rekodkan dalam sehari, berapa kali anda makan dan berapa banyak, tahap kelaparan yang memerlukan anda makan, dan perasaan anda ketika makan. Diari makanan boleh membuatkan anda peka kepada keinginan makan anda. Setelah beberapa lama membuat catatan, perhati dan kenal pasti di mana anda boleh membuat atau perbaiki tabiat pemakanan anda kepada yang lebih sihat. Diari ini juga boleh membuatkan anda lebih fokus dan lebih komited terhadap pelan diet anda. Mulakan diari makanan anda dan rajin-rajinlah membuat catatan.

  8. Tumpukan perhatian untuk sihat, bukan kurus
  Ramai orang lebih berjaya dalam penurunan berat badan dalam jangka masa panjang apabila mereka menukar motif mereka daripada untuk kurus kepada untuk kekal sihat dan segar.Tukarlah fikiran anda untuk memikirkan dan memilih makanan apa yang boleh menyihatkan tubuh badan.
  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...