Sunday, October 18, 2009

SURAH YASSIN


Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud : "Bacalah surah Yassin karena ia mengandung keberkatan"

Keberkatan yang dimaksudkan di sini ialah :
  1. Orang yang lapar membaca surah Yassin, ia boleh menjadi kenyang, jika diizinkan Allah.
  2. Jika ia tiada pakaian ia akan memperolehi pakaian, jika diizinkan Allah
  3. Jika ia belum berkahwin, Allah akan permudahkannya mendapat jodoh, jika diizinkan Allah.
  4. Surah Yassin dapat menghilangkan perasaan takut, jika diizinkan Allah.
  5. Jika diizinkan Allah, orang yang membaca Yassin akan dibebaskan dari penjara
  6. Orang yang musafir membaca Surah Yassin, akan memperolehi kesenangan didalam perjalanannya, jika diizinkan Allah.
  7. Surah Yassin dibaca kepada orang yang meninggal dunia, maka Allah akan meringankan siksanya.
  8. Surah Yassin dapat menghilangkan rasa haus bagi orang dahaga, jika dizinkan Allah.
  9. Surah Yassin dapat menghindarnya dari penyakit.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...